Update KNILLUS&Corona

Publicatiedatum: Donderdag 20 mei 2021
Sinds gisteren is de volgende stap gezet in de versoepelingen rondom Corona. Het is best lastig om alles goed te doen en binnen de vastgestelde kaders te blijven. Wij als bestuur van KNILLUS hebben afgesproken dat we ons 100% committeren aan de regels zoals gemeente Boxmeer die uitvaardigt. We zien landelijk verschillen in interpretatie en toepassing van de regels zoals de landelijke overheid die heeft gecommuniceerd. Wij hanteren de regels vanuit de interpretatie van de gemeente Boxmeer. Om daar heel duidelijk en transparant over te zijn, hieronder de regels zoals de gemeente Boxmeer die hanteert voor dorpshuizen als ons MFA KNILLUS. Bij vragen hierover kun je natuurlijk altijd contact op nemen met ons als bestuur.

Groet, Maarten Ebben
 


Hieronder treft u de grove lijn aan vanuit het perspectief van uw gemeenschapshuis/dorpshuis:
 
De bestaande basisregels en reeds bekende uitzonderingen zoals deze al gelden vanaf eind december 2020 blijven bestaan: 
Uw gemeenschapshuis is gesloten;
Hierop zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

Bloedafname blijft toegestaan;
Uitoefening beroepen tegen betaling in uw locatie vanuit Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo, Jeugdwet;
Kinderopvang;
Georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen;
Voedselbank;
Koffietafel als onderdeel van een uitvaartplechtigheid. Let wel alleen als hier ook de plechtigheid plaatsvindt, anders mag het niet.

Bij openstelling onder een van de uitzonderingen blijven de bestaande regels van kracht:
Het is verboden om een samenkomst plaats te laten vinden van meer dan 30 personen (exclusief personeel);

Let op, dit geldt per zelfstandige ruimte. Met andere woorden als er 2 afsluitbare kamers zijn dan mogen er 2x30 personen in het gebouw aanwezig zijn.
Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen;

Te allen tijde gelden de algemene regels uit de tijdelijke regeling, dus:

anderhalve meter afstand
hygiënemaatregelen
bezoekersstromen reguleren
toiletbezoek reguleren
placeren

Voor de horeca in het gemeenschapshuis, geldt dat deze gesloten is. 
Met de versoepelingen van 19 mei 2021 hieronder grofweg de mogelijke invloed op uw gemeenschapsaccommodatie:

Reeds versoepeld waren:

Onderwijsactiviteiten in publieke plaatsen is verruimd van voortgezet onderwijs naar onderwijsactiviteiten voor beroepsopleiding, opleiding educatie of opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
Aantal bezoekers bij een uitvaart mag maximaal 100 bezoekers bedragen;
Trainingen voor behalen praktijkcertificaten (bijvoorbeeld BHV; EHBO). 
Daar komt nu bij:

Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Er gelden wel voorwaarden:

In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (exclusief personeel);
Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met maximaal twee personen of één huishouden(exclusief docent). Bijvoorbeeld in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren (exclusief docent);
Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan;
Er mag geen publiek aanwezig zijn;
Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.

Binnensport:

Er is een maximum van 30 personen per ruimte aanwezig zijn (exclusief personeel) en iedereen houdt 1,5 meter afstand.; Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal twee personen of één huishouden (exclusief trainer/instructeur). Bijvoorbeeld in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten (exclusief docent);
Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband zonder 1,5 meter afstand is dus toegestaan;
Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel toegestaan. Alleen met teams van de eigen club. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn;
Kleedkamers en douches zijn gesloten;
Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht;
Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Deze mag wel af tijdens het sporten;
 

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor jeugdigen t/m 17 jaar zijn enkel buiten toegestaan, hiervoor geldt geen maximum aantal personen
Kunst- en cultuurbeoefeningen en sport zijn in de buitenruimte toegestaan met een maximumgroepsgrootte van 30 personen, let wel verschil in jeugd t/m 17 en overige leeftijdsgroepen voor wat betreft groepsgrootte en borging 1,5 meter. 
Vanuit het perspectief van het openingsplan van de rijksoverheid, zullen de komende tijd naar verwachting meer versoepelingen in werking treden die op uw gemeenschapsaccommodatie van toepassing zijn. Wij zullen u zodra wij meer weten weer van op de hoogte stellen.
 
Tot slot, wij snappen dat de regels complex zijn en soms vragen oproepen wat exact wel en niet kan. Uitgangspunt is om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Als u twijfelt gaat u dan na of de activiteit echt benodigd is, vanuit dit uitgangspunt.
 
 

Geplaatst door: Maarten Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: