Buitenopslag KNILLUS&Univé

Publicatiedatum: Zondag 20 november 2022

MFA KNILLUS heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een buitenopslag aan de achterzijde te realiseren. Een buitenopslag bestemd voor opslag van zaken van een aantal gebruikers én van KNILLUS zelf. Een aantal vrijwilligers is heel actief geweest om dit te realiseren. Om het financieel mogelijk te maken heeft KNILLUS een aantal fondsen benaderd. 1 van de fondsen die stevig heeft bijgedragen is het UNIVE buurtfonds (zij droegen maar liefst 10.000 euro bij). Zij hebben ook een item op haar site geplaatst over de realisatie van deze buitenopslag.

 

Zie hieronder de tekst, of klik op: Buitenopslag MFA KNILLUS (unive.nl)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buitenopslag MFA KNILLUS

Het dorp Vortum-Mullem in Noord-Brabant telt ruim 750 inwoners. De lokale multifunctionele accommodatie MFA KNILLUS is een groot succes. Zelfs zo groot, dat de betrokken verenigingen meer opslagruimte nodig hadden. Het Buurtfonds droeg hier financieel aan bij.

Wie zijn wij? 

Stichting MFA KNILLUS Vortum-Mullem bestaat uit een zevenkoppig bestuur en vele vrijwilligers die zich inzetten. Er zijn diverse werkgroepen die allemaal bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en de exploitatie van MFA KNILLUS. 

In 2012 nam Vortum-Mullem zelf het initiatief om de leefbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het doel is om het een leuke plek te laten zijn voor jong en oud om te wonen. Vanuit deze gedachte is een kerkgebouw gekocht dat leeg zou komen te staan, wat MFA KNILLUS werd bij opening in 2018. In dit dorpshuis gebeurt nagenoeg alles wat er aan activiteiten plaatsvindt in het dorp. 

Ons verhaal 

MFA KNILLUS is grotendeels door de inwoners zelf gebouwd. Er zitten heel wat vrijwilligersuren in, ruim 30.000 inmiddels. Alle functies die je zou verwachten zijn er te vinden: para-commerciële horeca, verenigingsleven en alles rondom rouw, trouw, feesten en partijen van bewoners. Het is écht het kloppend hart van het dorp. 

Naast het MFA werd er een park met jeu-de-boules-baan aangelegd en het dorpsplein werd opnieuw ingericht inclusief een bruisend terras . Vanwege het succes van het dorpshuis ontstond er echter een tekort aan opslagruimte voor de verenigingen. De toneelclub, de fanfare, de zanggroep, de biljartclub, etc.: iedereen kan er gebruik van maken binnen KNILLUS en de ruimte raakte op. Dat is in eerste instantie opgelost met een zeecontainer, maar dit is tijdelijk en verre van ideaal . 

De achterkant van het MFA uitbreiden met een buitenopslag is een structurele oplossing. Daar is een plan voor gemaakt, zodat er een goede buitenopslag kan komen. Goed beschut en optimaal gebruik makend van de beschikbare ruimte. 

 

 ​Wat vindt de buurt van jullie initiatief? 

Er zijn wel meer dan 80 vrijwilligers actief voor MFA KNILLUS. Dat is meer dan 10% van het dorp. Dit geeft wel aan hoezeer dit leeft binnen de gemeenschap. Het gebouw staat middenin het dorp, daar is het hele dorp heel blij mee. Nu met de buitenopslag wordt dat alleen maar beter. Iedere uitbreiding en verbetering wordt met gejuich ontvangen. We krijgen heel positieve feedback. 

Hulp van het Buurtfonds 

Nadat we online een aanvraag hebben gedaan bij Univé Buurtfonds, hebben we heel prettig contact gehad. Een aantal keren hebben we per telefoon extra uitleg gegeven over onze plannen. Het aanvragen ging heel simpel, het mailcontact daarna was heel snel. Verder kwam Univé over als een echt betrokken partij. Toen Univé de toezegging deed, wisten we zeker dat we écht aan de slag konden met ons project. Vanaf dat moment zijn we materiaal gaan kopen. Daarom waren we heel blij toen we dit hoorden. 

Om ons project te kunnen financieren, is er een flinke bijdrage gedaan door ondernemers uit het dorp door actief mee te werken én door vrijwilligers die hun vrije tijd investeerden. Daarnaast hebben we diverse fondsen, waaronder Univé Buurtfonds, benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 10.000 bij. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.  

Plannen voor de toekomst 

Stilstand is achteruitgang bij initiatieven die gaan over leefbaarheid. Daarom zijn er altijd nieuwe plannen. We willen de kritische randvoorwaarden voor een fijn dorp in stand houden. Voor alle verenigingen willen we er zijn. We investeren volgend jaar stevig in AV-middelen en verlichting, maar ook in de parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn we bezig met verdere verduurzaming van het pand en het verder optimaliseren van ons terras. 

Contact 

Neem voor meer informatie contact op met mfaKNILLUS@vortum-mullem.info – Maarten Ebben. Of kijk op https://mfaKNILLUS.vortum-mullem.info/.

Geplaatst door: Maarten Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: